Banovani igrači

BANNED STATUS

Ukupan broj banovanih igrača na našem serveru je 920. Cijela lista banovanih igrača se nalazi ispod.

Igrač Admin Razlog Ističe Datum
Filip_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:59:12
Vuk_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:59:07
Luis_Payne Petar_Gomez Duble Acc Permanent 2019-10-03 20:58:02
George_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:57:59
Jato_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:57:32
Tommy_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:57:07
Kristian_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:56:15
Josse_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:56:07
Stefan_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:55:38
Paolo_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:54:39
Jota_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:54:15
Raco_Payne John_Saints Dupli ACC Permanent 2019-10-03 20:53:54
Ben_Nie Fernando_Alonso citer Permanent 2019-10-03 18:01:15
Johnny_Pasquale Cokenzi_Paccotti Cheat - DBL ACC Permanent 2019-10-03 02:00:55
Bart_Payne Cokenzi_Paccotti DBL ACC Permanent 2019-10-03 01:32:36