Banovani igrači

BANNED STATUS

Ukupan broj banovanih igrača na našem serveru je 1093. Cijela lista banovanih igrača se nalazi ispod.

Igrač Admin Razlog Ističe Datum
Jentrijendva_Acab Petar_Reese Napravi sa rp nickom account. Permanent 2019-11-23 17:07:24
Rico_Payne Petar_Gomez Cheat Permanent 2019-11-23 11:33:11
Nixa_Gotti Cokenzi_Paccotti Cheat Permanent 2019-11-22 16:09:44
Kova_Madness Petar_Gomez Dbl Acc Permanent 2019-11-22 12:27:00
Kova_Test Jovan_Reese DBL Permanent 2019-11-22 12:05:03
Kova_Cutthroat Petar_Gomez Dbl Account Permanent 2019-11-22 10:43:46
Vico_Madness Cokenzi_Paccotti WH Permanent 2019-11-21 23:31:24
Mia_Wong Cokenzi_Paccotti Fake acc Permanent 2019-11-21 22:42:38
Roman_Ferrero Jovan_Reese Cit Permanent 2019-11-20 23:42:53
Toxic_Clarence Cokenzi_Paccotti DBL Acc Permanent 2019-11-20 16:42:15
Ronny_Soprano Cokenzi_Paccotti Cheat Permanent 2019-11-20 15:53:59
Hugh_Clarence Cokenzi_Paccotti Prikrivanje cheatera/Saradnja Permanent 2019-11-20 15:53:36
Dule_Peric Jovan_Reese DBL Permanent 2019-11-19 16:03:10
Pero_Clarence Jovan_Reese cit Permanent 2019-11-19 16:01:54
Jax_Castro Petar_Gomez Duble acc Permanent 2019-11-17 19:44:15